СПИРА

душерушèне
може би се спира чрез
стихот(в)орèне

Категория: