"СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА"

Които кривда отстояват
по-лесно се обединяват,
а който правда защитава
по-трудно се обединява,
защото злото подценява!

Категория: