ПОКВАРА

Човекът покварен
душевно е студен
и на парата в плен.

Категория: