ЧЕСТИТА НОВАТА ДВЕ ХИЛЯДИ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА

и чернилото
нека назад — а напред —
любвеблагодат

Категория: