ПО-СИЛЕН

предателството
закалява и човек
по-силен става

предадените
огорчават се... търпят
и отрезвяват

предателите ―
тях гризе ги празнота
и ад зове ги

Категория: