ЕДНИЧКИЯТ

сред свят греховен
е АГНЀЦ едничкият
душегрижовен

Категория: