СТЕНАТА

От Стената на
плача — „Обичайте се
вечно!“ — проеча...

Категория: