СЛУГИТЕ

Слугите на Парата
не искат на Земята
да грее Свободата!

Категория: