ЗЕМЯТА

Дарява ни Земята
живот, любов и сила,
затуй е Майка свята
безброй чеда родила!

Категория: