НА РЕЧТА

напевността е
на речта душата и
сърцевината

напевността е
на речта — от небесата
обич свята

Категория: