ЦЕНЗУРНА РЕКЛАМА

Словата ми блокират
и достъпа ми спират,
бунтовни ги намират,
затуй ме цензурират.
Тъй цензурната драма
превръща се в реклама!

Категория: