ДОБРОТАТА

Добротата е качество,
но е нужно количество
за щастливо Отечество!

Категория: