МНОГОКРАТНО

примката
на собствената шия
се затяга

колчем
на предател
(по погрешка)
се помага

Категория: