СОФРАТА

Днес важен елита
яде до пресита,
а гледни човеци
обират трохици.

Категория: