ЩАСТИЕ

Нито идва ненадейно,
нито тръгва самодейно,
няма щастие недейно!

Категория: