ПОЛЍЦА

в една страна
на все по-горната полѝца
качват хляба***

................................................................................

***
под влияние на моята,
обичана от мен,
покойна леля —
агроном Мария Стоянова Илиева —
(по баща — Минева),
която критикуваше неправдите,
без да се бои от никого, и
която веднъж каза:
„Да ми не качат хляба на горната полѝца?“

Категория: