ПАК ЛИ...

Пак ли, госпожо
Любов Разбийс`ърцев(н)а,
нещо скроихте

или сърцата
разбити... за нов порив
благословихте?!...

Както твърди се —
разбито сърце чрез
любов се изправя,

та — помогнете
му, а то Вас винаги
ще благославя!...

Категория: