ТАИ СЕ

остане ли се
без
образование —

не може
да помогне
покаяние

а и при все че
в нещо
се избива —

таи се скръб
и празнота
горчива

образованието
възпитава

крепи
усмихва и
ощастливява

Категория: