СЕБЕ СИ

обвинява(й) за
своите неуспехи
себе си са̀мо

Категория: