УЧИТЕЛИТЕ

На моя кум — учителя [Ангел Серафиев] — с обич!

учителите
тласкат ни
към светлината

за да обхванем
и прегърнем
необята

те
знанията си
не ни спестяват

и
обич съкровена
заслужават

Категория: