опит за истории в шест думи (по Хемингуей)

по
„ ... Бог е любов...“ —
из
БИБЛИЯ
НА
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА —
ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ
НА
СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА —
глава четвърта,
стих осми:

ЛЮБОВТА е истинското име на БОГ

.........................................................................

алтернативно:

на БОГ е истинското име ЛЮБОВТА

.........................................................................

и още:

(съдържанието на името) БОГ е ЛЮБОВ

БОГ е (съдържанието на името) ЛЮБОВ

Категория:

Comments

Адмирации, rhymefan!
Има още по-древно послание:
"Моят Бог е Любовта" - Орфей.

Благодаря Ви, уважаеми господин Попов!
И особено за напомнянето Ви на нашето родно Орфеево послание!
Отдавна вече е ясно — що е духовност въобще и на чия почва е зачената тя най-напред!
Още веднъж БЛАГОдаря!

Pages