ИНТЕРЕСИ

Които не четът,
парите ги влекът,
затуй хитреца прост
влече го важен пост!

Категория: