„CHRYSANTHEMEN“ — („Хризантеми“), Райимбек, опит за превод от немски език

Der Tag ist dunkel, trüb und grau,
die Sonne will sich nicht bequemen,
doch leuchten froh die Chrysanthemen
in ihrer gelben Blütenschau.

Sie heilt den stillen Seelenschmerz,
den schattigen Dezemberkummer,
auch wenn die Sonne liegt im Schlummer,
die Chrysantheme wärmt mein Herz.

Rajimbek

извор:

https://www.mystorys.de/b138461-Gedichte-Chrysanthemen.htm

...............................................................................................................

дословен превод:

Денят е тъмен, мрачен и сив,
на слънцето не му се противодействува,
обаче хризантемите светят радостно
в своя жълт цъфтящ изглед.

Той оздравява тихата душевна болка,
обвитата в сянка декемврийска тъга
и дори да е слънцето унесено в дрямка,
хризантемата топли моето сърце.

..............................................................................................................

опит за римуван превод на тази творба на Райимбек:

Ден сив е, мрак и тъмнина,
и слънцето не съпричаства,
но хризантемите прехласват
със своята жълтенина.

Тъга душевна тя цери
и през декември болка скрита;
и в слънце дрямка да връхлита,
в мен хризантемата искри.

Категория: