НАЙ-ДОБРЕ СИ Е

Юноша,
след като прочете
„Утопия“
на Томас Мор,
заключи:

„Най-добре си е
имуществено, БО̀ЖЕ,
равновесие...“

Категория: