МЕТАМОРФОЗА

Човек, лишен от състрадание,
не чувства чуждото страдание
превърнат в дяволско създание.

Категория: