МЪРЗЕЛЪТ

Който времето убива,
само мързела развива
и сам себе си затрива!

Категория: