ЧОВЕЧНОСТ

Не се предавай,
нито се продавай,
а добро дарявай!

Категория: