СПОМЕН ОТ НЯКОГА ПРОВЕДЕН УРОК ПО БОТАНИКА СРЕД ОПИТНОТО ПОЛЕ

зелката плаче —
че охлювът гол — неин
листопалач е

Категория: