ПРОЯВЛЕНИЕ

Кой каквото защитава,
свойта същност проявява
и по нея се познава.

Категория: