МОДЕЛЪТ

Трябва им уплашен,
който е безстрашен,
за да е послушен
и дори бездушен!

Категория: