ОБЛАЦИ

благословени —
в облаци летят ли и
добротворят ли

Категория: