КАВА̀ЛЕ!...

Кава̀ле ро̀ден,
сок от теб дървото на
живота пие!...

Категория: