ПРИЛИЧА

Мамо, името
„Свен*“ не ти ли прилича
на думата „свян“?!...

................................................

„Свен*“ значи „млад“

извор:

https://aznaetelivy.ru/names/znachenie-imeni/sven#n1

Категория: