ДОБРО И ЗЛО

Доброто за едните,
злато е за добрите,
а злото за едните
е златото за злите!

Категория: