СЛАВА

За Божия Слава
е Човечната Слава,
защото тъй Господ
Човека създава!

Категория: