В РО̀ГА НА ИЗОБИЛИЕТО

душата в ро̀га
на изобилието —
сякаш в каторга

сърцето в ро̀га
на изобилието —
в свръхизнемога

човекът в ро̀га
на изобилието —
сякаш в бърлога

Категория: