СВЕТЛИННИ

имаме нужда
години светлинни да
бъдем единни

Категория: