дупката

от дупката си
адът се подава при
БОГОзабрава

и в дупката си
се заравя — че е БОГ
ЛЮБВЕизява

Категория: