КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЕЦА

състезание
по
колоездене —

вятър по̀ривен
в сърца
загнезден е

състезателите —
в
напрежение

с —
кой ще бъде първи —
в съкровение

а
Родината —
и тя се притеснява

и
сполу̀чища
на всички пожелава

Категория: