ДОБЪР

добър се кътка
и не забелязва, че
се роб оказва...

Категория: