РАЗМИНАВАТ ЛИ СЕ

разминават
ли се

длъжността
и
личността —

съюзяват
си се

користта
и
алчността

Категория: