Поезия

НАЙ-ДОБРЕ СИ Е

Юноша,
след като прочете
„Утопия“
на Томас Мор,
заключи:

„Най-добре си е
имуществено, БО̀ЖЕ,
равновесие...“

„CHRYSANTHEMEN“ — („Хризантеми“), Райимбек, опит за превод от немски език

Der Tag ist dunkel, trüb und grau,
die Sonne will sich nicht bequemen,
doch leuchten froh die Chrysanthemen
in ihrer gelben Blütenschau.

Sie heilt den stillen Seelenschmerz,
den schattigen Dezemberkummer,
auch wenn die Sonne liegt im Schlummer,
die Chrysantheme wärmt mein Herz.

Rajimbek

извор:

https://www.mystorys.de/b138461-Gedichte-Chrysanthemen.htm

ЗНАНИЕТО

от владелци на
знанието към творци
на бъдещето

СЕМЕЙСТВО

мъжът е духът
жената — душата
детето — сърцето
илѝ — сърчицето

ОПИТ ЗА ОБЯСНЕНИЕ НА ДУМАТА „ТЕКСТ“

писмена тъкан
в сърце се вселява и
него съгрява

писмена тъкан
едно с душа става и
преизбуява

писмена тъкан
се с дух единява и
обич вселява

ЗАРАДИ

нелюбовта е
заради безчислени
лекомислени

опит за истории в шест думи (по Хемингуей)

по
„ ... Бог е любов...“ —
из
БИБЛИЯ
НА
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА —
ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ
НА
СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА —
глава четвърта,
стих осми:

ЛЮБОВТА е истинското име на БОГ

.........................................................................

алтернативно:

на БОГ е истинското име ЛЮБОВТА

.........................................................................

и още:

(съдържанието на името) БОГ е ЛЮБОВ

БОГ е (съдържанието на името) ЛЮБОВ

УЧИТЕЛИТЕ

На моя кум — учителя [Ангел Серафиев] — с обич!

учителите
тласкат ни
към светлината

за да обхванем
и прегърнем
необята

те
знанията си
не ни спестяват

и
обич съкровена
заслужават

СЕБЕ СИ

обвинява(й) за
своите неуспехи
себе си са̀мо

ТАИ СЕ

остане ли се
без
образование —

не може
да помогне
покаяние

а и при все че
в нещо
се избива —

таи се скръб
и празнота
горчива

образованието
възпитава

крепи
усмихва и
ощастливява

Pages

Subscribe to RSS - Поезия