Поезия

ИЗБИРА

своя мироглед
човек избира сам — за
да върви напред

...........................................

друга редакция:

сам човек — за да
върви напред — избира
своя мироглед

СВЕТЛИНА

- Мрак, какво си? -
сърце попита.

- Без въпроси! -
насмете го той
и насрита.

..................................

- Светлина, а ти? -
то продължи.

- ОБИЧ чрез мен възвести се -
възкликна тя -
и намножи се!

ПАСИВЕН ДОХОД

пасивен доход —
трупане на средства от
на ближен джоба

ЛЮЛЯК

люляк пак цъфти
и с лъх пои и наднебесни
висоти

ТЯ

мъжкари бият
се за женска - че за тях
е тя вселенска

.,........................................

друга редакция:

че е за тях тя
вселенска - мъжкари се
бият за женска

НАЙ

най
се щастие
гневи - когато на
любов не му върви

СЕДМИ АПРИЛ — ДЕН НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ

с копнеж — думата
„лекар“ да се замени
с думата „здра̀вер“

.......................................................................................

*здра̀вер — под влияние
на един руски словотво̀рец
в областта на научната фантастика,
който измисли българска дума за
най-бърз компютър, а именно —
„б`ързер“

МАМО

,,Какво съдържа,
мамо, душата?" - ,,Обич,
чеде, сърцата!..."

ПРАВОТО

не е държава -
правото на силата
ли управлява

***

на любовта все
ѝ се пожару̀ва и
не го̀ уму̀ва

Pages

Subscribe to RSS - Поезия