Поезия

РОЗА...

роза —
(не)споделена
вселена

РАЗМИНАВАТ ЛИ СЕ

разминават
ли се

длъжността
и
личността —

съюзяват
си се

користта
и
алчността

НЕКА И ЧОВЕК...

нека и човек —
ЛЮБОВ — на БОГ по образ
и подобие

ПРИЗЕМЯВАТ

любов и обич
РА̀Я приземяват и
от ад спасяват

от ад спасяват
обич и любов и РА̀Я
приземяват

ДОБЪР

добър се кътка
и не забелязва, че
се роб оказва...

КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ДЕЦА

състезание
по
колоездене —

вятър по̀ривен
в сърца
загнезден е

състезателите —
в
напрежение

с —
кой ще бъде първи —
в съкровение

а
Родината —
и тя се притеснява

и
сполу̀чища
на всички пожелава

дупката

от дупката си
адът се подава при
БОГОзабрава

и в дупката си
се заравя — че е БОГ
ЛЮБВЕизява

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ!

ПРЕДПРОЛЕТНО
След вихри снежни в януари
и леден мраз през февруари
настъпи Март, перчем развял,
за китна пролет закопнял!

Южнякът зимни бури гони
далеч от родни небосклони
и с глас приятелски шепти:
"Човече, с мене полети!"

Бих искал, вятърко любезни,
напук на пропасти и бездни,
надмогнал всички теглила
да литна с пролетни крила!

ОСАКАТЕНО Е ПОРЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

което живя —
бе уви на живота
едва чернова

................................

едва чернова
бе — което в живота
уви изживя

НИКОМУ

никому човек
освен на БОГ не бива
да е подчинен

Pages

Subscribe to RSS - Поезия