Всички коментари

Reply to: ОПИТ ЗА АКРО-„ДЕН“   2 weeks 1 day ago

Адмирации, rhymefan!
Душехранилище
са Небесата,
а грехочистилище
е Земята!

Автор: Angel Popov
Reply to: МИМИКРИЯ   1 month 2 weeks ago

По Angel Popov —

„МИМИКРИЯ

Души нечисти
се правят моралисти
с душици чисти!“:

душѝ нечисти —
моралисти правят се —
с душици чисти

.....................................

алтернативно:

опит за

„АКРО —
Д(опълнително)
М(атериално)
С(тимулиране)“:

Душѝ нечисти —
Моралисти правят се —
С душици чисти

Автор: rhymefan
Reply to: СПАРТАК   1 month 3 weeks ago

Чудесно казано, rhymefan!
Нашият велик Спартак показа на
целия свят пътят към Свободата!
Спартак поведе легиони
бунтовни роби срещу Рим,
но пак неправди и канони
послушно хората търпим!

Автор: Angel Popov
Reply to: ОПИТ ЗА АКРО-РИМА В ПАМЕТ НА ДРЕВНОТРАКИЙСКИЯ ПОЕТ ЛИН   1 month 4 weeks ago

Един от най-великите поети,
живели някога на тази Земя!
Адмирации, rhymefan!
"Моят Бог е Любовта!" - Орфей

Автор: Angel Popov
Reply to: ЩЕДРОСТ   2 months 3 days ago

Адмирации, rhymefan!
Велика щедрост
проявиха - с бездържавност
ни обдариха!

Автор: Angel Popov
Reply to: ДОБРИНАТА   2 months 3 days ago

Благодаря за сърдечните думи и пожелания, Стоян Минев /rhymefan/!
Моето искрено уважение към призванието Ви като лекар и слововаятел!
Желая здраве и щастие на Вас и семейството и на ближните по съдба!

Автор: Angel Popov
Reply to: ДОБРИНАТА   2 months 4 days ago

Уважаеми господин Попов!
И аз Ви БЛАГОдаря, че Ви познавам, макар и само писмовно!
БЛАГОДАРЯ на съдбата, че ме срещна с Вас в този сайт и в неговия предшественик —http://chovekat.com!
И нека тежнението Ви към словото и речта изобщо — се усилва все повече и повече, защото лично мене Вашето слово ме обогатява!
И ЗДРАВЕ — най-вече! — На Вас, семейство и ближни!

Стоян Минев (rhymefan) — искрено

Автор: rhymefan
Reply to: ДОБРИНАТА   2 months 4 days ago

Благодаря за същината
на добрината, rhymefan!

Автор: Angel Popov
Reply to: ДОБРИНАТА   2 months 4 days ago

По Angel Popov —

„ДОБРИНАТА

Огрява добрината
сърцето и душата,
тъй както светлината
небето и земята!“ :

д о б р и н а т а —
същината
на сърцето
и душата

д о б р и н а т а —
светлината
сред небето
и Земята

Автор: rhymefan
Reply to: ВАРИАЦИИ ПО МИСЪЛ НА АРХИМЕД ИЛИ ОПИТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МАТЕМАТИКАТА НЕ Е СУХА НАУКА   2 months 5 days ago

Чудесни и верни вариации, rhymefan!
Три куплета от тях най ми харесват:
Безкрайни са по
брой звездите, както и
по брой числата.
В началото на
началата са звездите
и числата.
Светът вълшебен
и честит е чрез звездите
и числата!

Автор: Angel Popov