Всички коментари

Reply to: КОГАТО „Я“ Е РАВНО НА „ЙÀ“   1 day 2 hours ago

Справедлива реплика!
Ива важна разлика
между съдЯТ и съдИАТ,
които заслужават АД.

Автор: Angel Popov
Reply to: ВРЕМЕНА И НРАВИ   1 week 2 days ago

Благодаря за допълнението, rhymefan!
За всеки, който крал,
мечтан е днес финал
да стане важен крал!

Автор: Angel Popov
Reply to: ВРЕМЕНА И НРАВИ   1 week 2 days ago

днес да се краде
въпрос е на престиж и
най се става висш

Автор: rhymefan
Reply to: КИРДЖАЛИ ("В степях зеленых Буджака...") — [Кърджали (В степите зелени на Буджàк)], Александър Сергеевич Пушкин, опит за превод от руски език   2 weeks 2 days ago

Адмирации, rhymefan!
Всеки гениален стих
е труден за превод.
Някъде бях чел, че
Пушкин е българин...

Автор: Angel Popov
Reply to: БАТЕ СЕРГИ   2 weeks 2 days ago

Човечно и сърдечно
посвещение, rhymefan!
С Ламбо, Стефан, Серги
учихме в последователни
класове в 38-мо училище
"В. Априлов" и 34-та гим-
назия "Д-р Ив. Пашов".
Днес денят е на Тъгата,
но звездите на Земята
са звезди и в Небесата!

Автор: Angel Popov
Reply to: В СВЯТ НА...   3 weeks 1 day ago

Кратко и точно казано, rhymefan!
Кривдата засилва копнежа по правдата!
В горко нещастие
и при всевластие,
глад е за щастие!

Автор: Angel Popov
Reply to: „LEHN’ DEINE WANG’ AN MEINE WANG’...“ — („Опрѝ своята буза о моята буза...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език   3 weeks 3 days ago

Чудесно казано, rhymefan!
Хайневият стих
е неизчерпаем и
неподражаем!

Автор: Angel Popov
Reply to: „LEHN’ DEINE WANG’ AN MEINE WANG’...“ — („Опрѝ своята буза о моята буза...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език   3 weeks 3 days ago

Благодаря за пореден път, господин Попов!

неизчерпаем
Хайневият стих е и
неподражаем

стихът на Хайне
е неизчерпаем и
неподражаем

(и няколко още варианта, но може и без тях)

Автор: rhymefan
Reply to: СЪЛЗИЦА   1 month 2 days ago

И в скръб горчива, недей унива!
Адмирации за оптимизма, rhymefan!
Блестят сълзи в очите,
като в нощта звездите,
от болките в душите!

Автор: Angel Popov