Всички коментари

Reply to: Пролет   3 weeks 1 day ago

Благодаря за стиха, Камелия!
Искрено!

Автор: rhymefan
Reply to: ЦЕНАТА   1 month 4 days ago

Благодаря, rhymefan,
за чудесните частушки
за Народните братушки!

Автор: Angel Popov
Reply to: ЦЕНАТА   1 month 4 days ago

с всички братушки
билѝ сме си и ще си
бъдем все! дружки

........................................

и след разпада
на Съветския съюз
сме си братушки

а който драпа -
да не сме братушки - с блян
е по Катюшки

Автор: rhymefan
Reply to: ПРЕДПРОЛЕТНО   1 month 1 week ago

Благодаря за патриотичния стих, rhymefan!
Подобно Райската градина
дари ни Господ за Родина,
небесен Рай под Небесата
дари ни Господ на Земята!

Автор: Angel Popov
Reply to: ИСТОРИЯТА НЕ НИ Е СЛУГИНЯ, А УЧИТЕЛКА   1 month 1 week ago

КИРДЖАЛИ ("В степях зеленых Буджака...") —
[Кърджали (В степите зелени на Буджàк)],
Александър Сергеевич Пушкин,
опит за превод от
руски език

КИРДЖАЛИ

В степях зеленых Буджака,
Где Прут, заветная река,
Обходит русские владенья,
При бедном устье ручейка
Стоит безвестное селенье.
Семействами болгары тут
В беспечной дикости живут,
Храня родительские нравы,
Питаясь ..... трудом,
И не заботятся о том,
Как ратоборствуют державы
И грозно правят их судьбой.

Пушкин, Александр Сергеевич

Примечания

КИРДЖАЛИ. В степях зеленых Буджака. Необработанное черновое начало неосуществленного замысла.

Источник: http://pushkin-lit.ru/pushkin/stihi/stih-601.htm

............................................................................

опит за превод на тази Пушкинова творба:

КЪРДЖАЛИ

В степта зелена на Буджàк,
където Прут — река маяк,
загражда руските владения
и ручей с нея ближе бряг,
незнайно селище стаено е
и български семейства там
живеят в пущинак голям.
Родителските спазват нрави,
храна е ..... трудът
и не усърдват да прозрат
как свръхзаробват ги държави
и как съдбата им гнетят.

Бележки:

КЪРДЖАЛИ: „В степите зелени на Буджàк“ — необработено черновò начало (респективно — начало на чернова) на неосъществен замисъл.

( https://chovekatbg.com/node/8511 )

Автор: rhymefan
Reply to: АПОКАЛИПСИС   1 month 1 week ago

Благодаря за човечния стих, rhymefan!
Псето все със себе и с парата е заето!

Автор: Angel Popov
Reply to: ПРЕДПРОЛЕТНО   1 month 1 week ago

Бих искал, вятърко, да литна
над нашата РОДЍНА китна
и че от ГОСПОД БОГ е тя -
на цял свят да оповестя!

Автор: rhymefan
Reply to: АПОКАЛИПСИС   1 month 1 week ago

човек - от сатана обсебен -
по гайдата му рипа все -
и отклонил към БОГ молебен -
превръща се в... от ада... псе

Автор: rhymefan
Reply to: ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!   1 month 1 week ago

Благодаря, rhymefan!
Амин! Дай, Боже!

Автор: Angel Popov
Reply to: ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!   1 month 1 week ago

На
всички нас -
Честита! И да
ни ощастливи до ненасита!

Автор: rhymefan