Всички коментари

Reply to: ПОДКЛАЖДА   6 days 18 hours ago

Кратко римувано хайку!
Благодаря, rhymefan!

Автор: Angel Popov
Reply to: ПОДКЛАЖДА   1 week 2 hours ago

По Angel Popov —

„Словата мечти подклаждат,
сърцата любов да раждат!“ :

словата мечти
подклаждат — сърцата
любов да раждат

сърцата любов
да раждат — словата
мечти подклаждат

Автор: rhymefan
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   1 week 2 days ago

Благодаря! Слава на Бога!

Reply to: ПОДКЛАЖДА   1 week 4 days ago

Адмирации, rhymefan!
Словата мечти подклаждат,
сърцата любов да раждат!

Автор: Angel Popov
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   1 week 5 days ago

/по rhymefan/
Вяра, Надежда,
Любов и София са
щерки на Бога!

Автор: Angel Popov
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   1 week 5 days ago

Вяра, Надежда,
Любов и Премъдрост* са
пътят към БÒГА!

.............................................................................................

*Премъдрост - [от гръцки език - Софѝя* - (Σοφία *)]

Автор: rhymefan
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   2 weeks 17 hours ago

"Моят Бог е Любовта" - казва великият
тракиец и наш прародител Орфей.
Самият той е не само най-великият
певец, но и най-великият поет!

Автор: Angel Popov
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   2 weeks 18 hours ago

Благодаря ви господин Попов! Тук се сещам за думите на немския философ Кант, който казва
" две неща изпълват духът ми с нарастващо възхищение и страхопочитание- звездното небе над мен и нравствения закон в мен"! Да, връзката между небето и душата са именно ценностите ,вярата ,надеждата и любовта! Тези нравствени устои са закодирани някъде дълбоко в сърцата ни и във всички религии... Нещо повече, съвременната наука днес-( Теория на торсионните полета, Квантова физика )доказва че Родителят на мълчаливите космически дълбини, на планетите ,звездите, на човека е енергийно -информационно поле, което е свързано и с човешкото ДНК! Следователно" В началото бе Словото", както пише в Библията! Поезията, изкуството,творчеството са отпечатък на тези вечни , космически , Божествени истини!

Reply to: навеки   3 weeks 2 days ago

Адмирации, rhymefan!
И преди и днес доброто
е преследвано, горкото,
но се бори все със злото
за човечност, не за злато!

Автор: Angel Popov
Reply to: Вяра ,Надежда, Любов   1 month 2 days ago

Адмирации за прекрасните стихове, Камелия!
Животът е тъжен и беден без Любов и Поезия!

Автор: Angel Popov