Автор: Angel Popov

Смелата порода
светли мъдреци,
прави ги народа
после на светци!

ОСТАНА ( ЛИ) НИ СВОБОДАТА ДА МИСЛИМ И ДА БЪДЕМ ЧОВЕЦИ

Автор: Камелия Базова

Войни, санкции и цензура!
Кой има полза от това? Опустошителните земетресения в Турция и Сирия ни...

Автор: rhymefan

един
народ -

прок'ълнат
и
благословен

един
народ -

благословен
и
прокълна̀т

калѐсан
е
и
БОГОвдъхновен

да...

Автор: Angel Popov

Бури сриват Небесата,
адски трусове Земята,
предостатъчни бедите
се без ада на войните!

Автор: Angel Popov

Адските земетресения
за народа са страдания
и планетни състрадания,
а не небесни наказания!

ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАПАДА

Автор:Камелия Базова

Със 134 гласа "за", 26 "против" и без "въздържал се" Народното събрание (НС) в общ проект, предложен от комисията по външна политика...

***

Автор: rhymefan

И стене
тъгата
горк'ата:
,,Душата ми
д'ири
пос'естрими,
Б'ОЖКЕ ле мой,
и
побр'атими..."

***

Автор: rhymefan

шия лебедѝча
с лебедова
се усукват

и любов ги врича
и в любовна радост
рукват

Автор: rhymefan

благословена
лилията водна -
любвепревъзходна

О, ВРЕМЕНА,О НРАВИ!

Автор Камелия Базова

О времена, о нрави!?Това е
възклицание на Цицерон от първата му реч против Катилина, което някак естествено ми дойде в ума.

...