Автор: rhymefan

разпятие - любовта към
теб пресвята
е

Автор: rhymefan

колчем
в тях
сърцата
пребивават

се
словата
отблагодаряват

Автор: rhymefan

пося любов -
любов за да поникне и
любвеподтикне

Автор: rhymefan

Благословени
Писмен'ата! -
Българосърцевината!

Автор: rhymefan

любов -
грижовна за
света - любов съдбовна

ДА ЖИВЕЕ ГАЗОВАТА НЕЗАВИСИМОСТ!

Автор: Камелия Базова

Интересни интервюта дават дясно управляващите ни по чужди медии! Гордеят се ,че за една нощ станали газово независими от Русия....

Автор: rhymefan

Слово ле, като
сърце тупти и като
светлина пламти!...

И навред като
любов влети, и като
обич шемети!...

НАУКА И ВЯРА -ЗА СМИСЪЛЪТ

Автор- Камелия Базова

"Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е...

Автор: Angel Popov

Воин е творбата,
не зарад войната,
а зарад сърцата
смели на Земята!

Автор: Angel Popov

Отровно е мълчанието,
тъй както и говоренето,
на истина престореното!