Автор: Angel Popov

На човеците,
широко скроените,
кроят им шапките
тясно скроените!

Автор: Angel Popov

Страхът довежда гладът,
а гладът изяжда страхът!

Автор: Angel Popov

Като антивирусна мярка
разрешават ходене в парка
на породи четирикраки,
но не на породи двукраки!

Автор: Angel Popov

Затворените
не мързелуват,
а в домовете
простор сънуват!

Автор: Angel Popov

Почиташ ли лъжата,
харесва те парата,
но бедна е душата!

Автор: Angel Popov

Превъртелите
и претърпелите
са най-смелите!

Автор: Angel Popov

Лакеите придворни
са вируси коронни,
защото са бездарни.

SOS

Автор: Angel Popov

От любов зараза няма,
от омраза вирус има
на Земята ни любима!

Автор: Angel Popov

Днес вирусът коронен
за властник е удобен
светът ни несвободен
да стане свят поробен.

Автор: Angel Popov

Коронавирус ще изгоним,
когато вируса преборим,
но и короните съборим!