Автор: rhymefan

добър се кътка
и не забелязва, че
се роб оказва...

Автор: rhymefan

състезание
по
колоездене —

вятър по̀ривен
в сърца
загнезден е

състезателите —
в
напрежение

с —
кой ще бъде първи —
в съкровение...

Автор: Angel Popov

Връщаме се в детството,
щом запазим чувството
на любов в семейството!

Автор: rhymefan

от дупката си
адът се подава при
БОГОзабрава

и в дупката си
се заравя — че е БОГ
ЛЮБВЕизява

Автор: Angel Popov

Човек щом обича,
щастлив се нарича,
а който щастлив е,
добър и правдив е!

Автор: Angel Popov

На Шипка всичко е спокойно,
под преспи падналите спят,
но пред безсмъртието бойно
сърца признателни туптят!

Автор: Angel Popov

Талант афористичен
не е оптимистичен,
нито песимистичен,
а истински Човечен!

Автор: Angel Popov

ПРЕДПРОЛЕТНО
След вихри снежни в януари
и леден мраз през февруари
настъпи Март, перчем развял,
за китна пролет закопнял!

Южнякът зимни бури гони
далеч от...

Автор: rhymefan

което живя —
бе уви на живота
едва чернова

................................

едва чернова
бе — което в живота
уви изживя

Автор: rhymefan

никому човек
освен на БОГ не бива
да е подчинен