Автор: Angel Popov

Урок, забравен от душмани:
"Който своя армия не храни,
него чужда няма да го брани!"

Автор: Angel Popov

Тъй както бурите морето
и мрачни облаци небето
нападат горести сърцето,
но побеждава ги горкото!

Автор: Angel Popov

Всяка половинка
търси си дружинка,
за да са дваминка!

Автор: rhymefan

една усмивка
одухотворява и
орадостява

Автор: Angel Popov

Четящи и нечетящи,
мислещи и немислещи,
знаещи и незнаещи,
можещи и неможещи!
Продължава борбата
между Труд и Парата!

Автор: rhymefan

една усмивка
одухотворява и
орадостява

Автор: Angel Popov

С хартийни Парички
в послушни Пчелички
превръщат ни всички!

Автор: Angel Popov

Човек за Човекът е Брат,
но не и в Паричният свят,
затуй сме не в Рая, а в Ад!

Автор: Angel Popov

Народи с Православна Вяра,
Език и Писменост съединени,
не може никой враг да скара,
защото са навеки неразделни!

ДОСТОЕН!

Камелия Базова

Бог да благослови и напътства новоизбрания български Патриарх ДАНИИЛ !
България избра не само свой млад патриарх, който е само на 52 години, но и...