Автор: malarkeydeveloper

Looking for a cephalexin? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed....

Автор: malarkeydeveloper

Looking for a medrol? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed....

Автор: malarkeydeveloper

Looking for a cyklokapron? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed....

Автор: malarkeydeveloper

Looking for a alesse? Not a problem! Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed....

Автор: Angel Popov

Днес зарад мутро-демокрация
и грабителската приватизация
има тримилионна емиграция!

Автор: rhymefan

всяка
майка —
маяк

.................

всяка
майка —
майàк

Автор: Angel Popov

Човек, заложил си главата
зарад народ и свободата
е ангел, слязъл на Земята!

Автор: Angel Popov

Вардят майката България
днес чиновническа армия
и наемна Ньойска гвардия!

Автор: rhymefan

„С „Обичам те!“ — лед
се кърти!“ — ЛЮБОВТА на
това натърти…

„С „Обичам те!“ — лед
топи се!“ — ЛЮБОВТА на
това крепи СЕ…

„С „Обичам те!“ — лед
се кае...

Автор: Angel Popov

Слугинажът роден
днес е най-угоден
на врага народен!