Автор: rhymefan

Неделя —
време гальовно,
молитвено
и черковно!...

Автор: rhymefan

Които каят
се, надежда, вяра и
любов вещаят!...

Каят се — сиреч
любов и надежда, и
вяра вещаят!

...............................................

Каят се...

Автор: rhymefan

Имах си кака и батко! —
Сгряват ме те неуморно! —
Човечността им крепѝ ме
и на душа е просторно!

Имам! си кака и батко! —
Те — със сърца-благосло̀ви
и...

Автор: rhymefan

на човечеството
съдбините —
и преди
и днес —
предначертани —

сили тъмни
дърпат му юздите
и с остен
му произвеждат
рани

Автор: rhymefan

с
морето синевата
слива се и
с обич го опива

Автор: rhymefan

морето с цвят на
царска кръв — обича ни
и необятна

обичта му е към нас
и жизнеблагодатна

Автор: rhymefan

Морето падна на колѐне,
прехласнато от синевата!
И в миг, от нея озарено,
в сърцето си я запечата!

И се морето развълнува,
и развилня, и разбесня се,
и че по...

Автор: rhymefan

безлюбо̀вие —
(множество) безчислени
лекомислени

Автор: Angel Popov

Всеки рицар на доброто
бори се и сам със злото,
но триумфът е в хорото!

Автор: Angel Popov

"След мен и потоп!" -
казал алчният Крал
и тъй прави до гроб
всеки, който е крал!