March 2013

Танцът на Русалката

Къде сте днес, Рицари с бели доспехи?
Къде сте, измислени в сън Дон Кихотовци?
Когато Русалката търси утеха,
когато на късове рони живота си?

А толкова много до скоро ви биваше...
Разтваряхте щедро лъжливи обятия.
Но... гръмна... И почнахте да си отивате -
забравили дълг и любов, и приятелство.

РАВНОДЕНСТВИЕ

Немилостива възраст,
Дантево прозрение!
Почти отгатвам в тебе
на своя дух контурите.
Съзвездия неясни
зад тях са очертани,
а вътре в тях бушува
материя неукротена.
Бягащ от признания,
жаден за разбиране,
какво ми носиш още
нечувано, невиждано?
Немилостива възраст!
Вгледана еднакво
към изгрева и залеза,
бедна на илюзии,
хора и приятелства
загубила по пътя,
нима ми обещаваш
вселената в замяна?
Бляскаща в движение,
в миг себе си разкрила,
потъваща в безкрая,

На Wendy

белият лист е
самотен и стене без
твоите думи

свобода

... свобода ... братство ...
... равенство ... добруване ...
... мир ... любов ... вятър ... (?) ...

любов

... без теб , любов , се
немощее и в тъга
душа пустее ...

Очакване

Очакване

Всеки е в плен на изстрадани истини.
Всеки си има своето минало
и си прибира след удара гилзите...,
със сетива , от двубоя изстинали.

Всеки е суха безплодна пустиня,
трескаво търсеща своя оазис.
Ала дъждът тъй очакван, отминал е-
неживотворен, по -кратък от спазъм.

Всеки е стар, непредаващ се клоун
с тъжни поклони пред празната зала
Късно е вече за старото шоу.
А пък за новото... няма начало.

Прегръдка

Ръка подай! Но не една. А двете!
И в силния им обръч приюти ме!
Гърбът ти да прогони ветровете,
страха от приближаващата зима.

Стопи с усмивка болката, родена
от нежност, разпилявана напусто.
Не се заключвай! А повярвай в мене!
В магията на топлите ми устни.

Не си отивай, без да си докоснал
загадката на моята природа.
Аз мога много дълго да те нося
в сърцето си. И пак да си свободен!

кука

Кука със стръв те
подлъга , риб`оче , от
волно поточе ...

Чакаш в жив`арник ...
Кръвт`а ти дан`о други
рѝбки отпр`ати ...

всяка

всяка дума - стих ...
всеки стих - живот ... всеки
живот - свръхлюбов ...

ДЕМОКРАЦИЯ

Прилича днешната България
на истински Армагедон,
същинска дяволска лотария,
начело с мрачния Мамон.

Подобно нова инквизиция,
задгърбила човечността,
зад маската на демокрация
наднича хищно алчността.

Pages