свобода

... свобода ... братство ...
... равенство ... добруване ...
... мир ... любов ... вятър ... (?) ...

Категория: