любов

... без теб , любов , се
немощее и в тъга
душа пустее ...

Категория: