ДОМЪТ

Като Писана е жената
и като Шаро е бащата,
а като пилци са децата,
затуй е роден дом Земята!

Категория: