МЯРКАТА

Който само дава - обеднява,
който само взема - озверява
и настъпва истинска агония
ако няма в мярката хармония.

Категория: